Dodavatelé

Dodavatelé nábytku 

Klíčovou úlohu v našem dynamickém rozvoji sehrávají naši dodavatelé. Jedná se o výrobce a dodavatele zboží a služeb, kteří nám dodávají mj. vysoce kvalitní suroviny, ze kterých je vyráběn nábytek ELTAP. K jeho výrobě pravidelně nakupujeme dřevo, kterého máme velkou spotřebu. Kromě surovin tohoto druhu pořizujeme různé druhy čalounických látek a nejen je. Spolupráce s námi si cení mnoho menších i větších společností a také soukromé osoby, a to s ohledem na hodnoty, které jsou pro nás podstatné.

 

Naše hodnoty

Našimi základními hodnotami v obchodních vztazích jsou důvěryhodnost a loajalita. Proto se snažíme vybudovat si s každým z našich dodavatelů vztahy, jež jsou založeny na důvěře a vzájemné úctě. Jsme přesvědčeni, že právě takový model spolupráce přináší ty nejlepší výsledky. Díky němu jsme s to splňovat požadavky našich zákazníků, kteří očekávají výrobky nejvyšší kvality za příznivou cenu.

Ve snaze o zachování kvality našich výrobků máme striktně určená pravidla, kterými se řídíme při výběru vhodného dodavatele. Spoluvytváření výrobku s nejlepšími obchodními partnery je pro nás klíčovou záležitostí. Chceme společně s jinými tvořit značku ELTAP, a proto do tohoto procesu zapojujeme dodavatele, které volíme na základě zřetelně definovaných kritérií, jako jsou:

  • kvalita - která je klíčem k zahájení spolupráce. Od našich partnerů očekáváme výrobky a služby nejvyšší kvality.
  • termíny dodávek - spolupráci navazujeme s dodavateli, jejichž působení charakterizuje pružnost a dynamika. Ceníme si dodavatelů, kteří jsou schopni dodávat naše objednávky ve sjednaných termínech a rychle reagovat na měnící se požadavky trhu.
  • inovativnost - moderní design a avantgardní styl jsou základními hodnotami, jež definují strategii našeho rozvoje. Totéž očekáváme od našich dodavatelů, kteří jsou otevření novátorským myšlenkám. To právě díky nim tvoříme inovativní nábytek.
  • certifikace - navazujeme spolupráci se společnostmi, které se v rámci své vlastní činnosti vyznačují získanými certifikáty a atesty, stejně jako kvalitou svých výrobků.
  • loajalita - nesmírně si ceníme připravenosti k dlouhodobé spolupráci a také společného hledání nejlepších řešení. Domníváme se, že to je klíčové v budování pevného postavení v nábytkářském oboru.

 

Zveme Vás ke spolupráci

Nejdůležitější je pro nás neustále zlepšování se, a proto rádi přijímáme nové formy spolupráce s dodavateli, jejichž působení může pozitivně ovlivnit náš vývoj. Zahájení spolupráce se společností ELTAP je příležitostí k dosažení obchodního úspěchu s renomovanou značkou, která je zavedená jak v Polsku, tak ve světě. Pokud máte zájem o spolupráci, kontaktuje nás. Použijte níže uvedený formulář nebo přejděte do záložky „Kontakt“.