11

Servis

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ ČALOUNĚNÉHO NÁBYTKU
Čalouněný nábytek musí být používán v souladu s jeho určením


Základní informace k používání
Pro odstraňování a otvírání obalů nábytku je přísně zakázáno používat ostré nářadí, protože existuje riziko nevratného poškození nábytku.


Jako důsledek dopravy mohou vzniknout nepravidelné záhyby a pomačkání čalounění. Tento efekt zmizí během několika dní po rozbalení nábytku. Proces tvarování a návratu do původního tvaru je možné urychlit ručním vytvarováním čalouněných částí nábytku.
Při přenášení nábytku je nutné jej vždy uchopit za spodní, pevné části nosné konstrukce. Přenášení nebo posouvání nábytku uchopením za čalounění nebo volné části je zakázáno, protože to může způsobit jejich trvalá poškození.
Čalouněný nábytek je před zahájením jeho používání nutné vyrovnat do váhy, tedy zajistit rovný podklad.
Čalouněný nábytek doporučujeme používat v suchých a uzavřených místnostech, které jsou zabezpečeny proti působení škodlivých atmosférických podmínek a přímému působení slunečního záření za účelem předcházení vyblednutí čalounění.
Sedání na opěradlech a loketních opěrkách čalouněného nábytku je zakázáno. Nestoupejte na sedadla, opěradla nebo jednotlivé pružinové lišty nábytku. Velká zatížení na místech, která k tomu nejsou určená, mohou vést k poškození potahu nábytku, zlomení jeho nosné konstrukce nebo deformaci jeho měkkých částí. Čalounění nábytku je nutné chránit před stykem s drápy a zuby domácích zvířat.


Nábytek je nutné používat na celé ploše sedadla, protože intenzivní používání sedadla na jednou místě může způsobit změnu tvrdosti sedadel, opěradel a loketních opěrek. Jedná se o normální jev, který je podmíněn používáním.
Charakteristickou vlastností žinylkových a vlněných - plstěných látek je tzv. pilling neboli žmolkování látky a vytváření se na jejich povrchu hrudek, které vznikají vlivem cizích vláken.
Potahové látky mohou mít typické vlastnosti čalounických tkanin, tedy citlivost na dotek a proměnlivost, tedy změnu rozdílu lesku a stínu (stínování), jež závisí na úhlu dopadu světelných paprsků, a to dokonce ve stejné výrobní šarži materiálu, žmolkování a citlivost na elektrizování.
Rozměry nábytku prezentované v nabídkách jsou udávány v centimetrech a mohou se lišit od skutečných do 3 %.
Nábytek potažený světlými látkami nebo kůžemi je vystaven riziku zabarvení jinými látkami, zejména oblečením (např. džínovinou). Jedná se o vadu látky oblečení, nikoli potahové látky.
Je zakázáno provádět činnosti, které vedou k polití nábytku vodou nebo jinou tekutinou. Nábytek doporučujeme čistit vlhkým hadříkem nebo vysavačem na nízký sací výkon, a to speciální hubicí, která je určená k vysávání nábytku. Je zakázáno čistit nábytek agresivními chemickými prostředky.


U postelí s úložným prostorem doporučujeme otvírat úložný prostor oběma rukama a pomocí madel k tomu určených, a to pouze v případě, že je přítomna matrace - v opačném případě může síla zvedacího mechanismu ve spojení s příliš malým zatížením způsobit poškození nábytku.
Na vnější stranu potahové látky nepoužívejte žehličku.

 

PRAVIDLA SPRÁVNÉ PÉČE O POTAHOVÉ LÁTKY NÁBYTKU
Předcházejte zanechávání nečistot, prachu a jiných znečištění na potahových látkách. Nábytek doporučujeme čistit jednou týdně, a to s použitím vysavače se speciální hubicí určenou na nábytek nebo ručně pomocí měkkého kartáče. Vysávat je nutné na malý sací výkon, abyste se vyhnuli příliš velkému tření, což by mohlo poškodit vlákna potahové látky.
Je nutné upozornit na skutečnost, že používání přehozů s dlouhým vlasem na žinylkové nebo vlněné potahové látky může být příčinou vzniku těžko odstranitelných „kuliček“ - žmolků. Jedná se o jev pillingu, který vzniká v důsledku spojování se vláken přehozu s vlákny potahové látky.
Čalouněný nábytek je zbaven možnosti mokrého praní, a proto doporučujeme, abyste službu čištění takového nábytku svěřili specializované společnosti.
Před zahájením čištění čalouněného nábytku je nutné ověřit, jak čištěný povrch reaguje na působení čisticího prostředku, a to tak, že jej nanesete na jeho malý, při běžném používání neviditelný povrch. Tímto způsobem se vyhnete poškození potahové látky, jejímu odbarvení nebo jiným, viditelným poškozením, která mohou vzniknout jako důsledek příliš agresivního působení čisticího prostředku.